Marketing Sportowy

Szczepański PR szczyci się sukcesami w zakresie marketingu sportowego, który jest jednym z flagowych obszarów naszej działalności. Zajmujemy się:

Wszystkie osoby, wchodzące w skład naszego zespołu, legitymują się doświadczeniem, a także odpowiednim przygotowaniem teoretycznym w zakresie marketingu sportowego.

W ramach proponowanych usług Szczepański PR zajmuje się również zdobywaniem sponsorów, pozyskiwaniem finansowania dla drużyn sportowych oraz reprezentowaniem sportowców i zespołów w ramach prowadzonych działań.

menu