Marketing polityczny

Każdego dnia decyzje polityków na różnych szczeblach – lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym - mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Prawa i obowiązki, regulacje i decyzje, dotacje i środki kształtują naszą codzienność.

Aby ten system działał odpowiednio niezbędny jest właściwy przepływ informacji. Ludzie, instytucje i organizacje, będące poza światem polityki, muszą mieć zagwarantowane prawo do wiedzy na temat systemu politycznego. Ta sama wiedza daje politykom i osobom sprawującym władzę szanse na lepsze funkcjonowanie na rzecz społeczeństwa.

Dlatego właśnie tak ważny jest dobry kontakt między światem polityki i tzw. światem zewnętrznym. W tym procesie istotną rolę pełnią osoby odpowiedzialne za komunikację. Organizacje, firmy, osoby indywidualne, muszą korzystać z usług specjalistów marketingu politycznego – doradców, którzy dbają o odpowiednią komunikację między rządzącymi a rządzonymi.

Szczepański PR oferuje pełen zakres działań w ramach marketingu politycznego, w tym:

menu